chasible امنیت تلگرام مکالمات تلگرام ک

chasible: امنیت تلگرام مکالمات تلگرام ک استفاده عربستان عربستان، عربستان سعودی

گت بلاگز اخبار پزشکی ورزش کنید تا فراموشی نگیرید

محققان دانشگاه مک‌مستر طی آخرین پژوهش و آزمایشات خود دریافتند ورزش کردن حافظه را اصلاح می‌بخشد. 

ورزش کنید تا فراموشی نگیرید

ورزش کنید تا فراموشی نگیرید

عبارات مهم : حافظه

محققان دانشگاه مک مستر طی آخرین پژوهش و آزمایشات خود دریافتند ورزش کردن حافظه را اصلاح می بخشد.

به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ، محقان دانشگاه مک مستر علت دیگری جهت انجام فعالیت ورزشی به ما دادند. انجام تمرینات ورزشی از دچار شدن به فراموشی جلوگیری می کند.

ورزش کنید تا فراموشی نگیرید

این یافته ای است که اخیرا به وسیله دانشمندان دانشگاه مک مستر کانادا انجام شده است است و هرچند این تحقیق مشمول بر جوانان سالم بود، می تواند پیامدهای بزرگی جهت افراد سالمند داشته باشد.

در این مطالعه 95 فرد آزمایشی به مدت 6 هفته به سه گروه تقسیم شدند.

محققان دانشگاه مک‌مستر طی آخرین پژوهش و آزمایشات خود دریافتند ورزش کردن حافظه را اصلاح می‌بخشد. 

در این مدت، یک گروه روزانه تمرین ورزشی شدید، یک گروه هر دو تمرین ورزشی و تمرین شناختی و یک گروه هم هیچکدام را انجام نداد.

وقتی بعد از 6 هفته آزمایش شدند، اعضای دو گروه اول عملکرد بهتری را در یک کار مربوط به حافظه نشان دادند، در حالی که اعضای گروه سوم از این کار بازماندند.

گفته می شود، علاوه بر این، مشخص شد که افرادی که تمرین آمادگی جسمانی شدید را تجربه کردند، بیشترین زیاد کردن فاکتور مغزی نوروتروفیک (BDNF) داشته اند که پروتئینی است که از رشد، عملکرد و بقای سلول های مغزی حمایت می کند.

ورزش کنید تا فراموشی نگیرید

تیم تحقیقاتی تحت هدایت پروفسور “جنیفر هایز” در حال حاضر شروع به بررسی چگونگی تاثیر فعالیت بدنی بر حافظه افراد سالمند می کند.

در حالی که این مطالعه ممکن است حتی نتیجه های بیشتری برجای بگذارد، به علت از دست دادن حافظه که در سنین پیری اتفاق می افتد، ممکن است که تقویت حافظه حاصل از ورزش با کم کردن دسترسی به “BDNF” که به طور خودکار با زیاد کردن سن کم کردن می یابد، متوقف شود.

محققان دانشگاه مک‌مستر طی آخرین پژوهش و آزمایشات خود دریافتند ورزش کردن حافظه را اصلاح می‌بخشد. 

واژه های کلیدی: حافظه | مطالعه | فراموشی | دانشگاه | فعالیت بدنی | فعالیت ورزشی | تمرینات ورزشی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog