chasible امنیت تلگرام مکالمات تلگرام ک

chasible: امنیت تلگرام مکالمات تلگرام ک استفاده عربستان عربستان، عربستان سعودی

خرید بیش از ۳۵ هزار تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان مناطق گرمسیری استان

از ابتدای فصل خرید تضمینی تا کنون بیش از ۳۵ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان کرمانشاهی خریداری شده است هست. به گزارش گروه استان هایباشگاه خبرنگاران جوا..

ادامه مطلب

اجرای طرح ” کوچ پرستوها به آشیانه”

مسئول شعبه کرمانشاه موسسه خیریه آبشار عاطفه‌ها از اجرای طرح ” کوچ پرستوها به آشیانه” خبر داد. اجرای طرح ” کوچ پرستو..

ادامه مطلب